2019

När ölet kom till Norden

När ölet uppstod för väldigt länge sedan, vilket jag går igenom i artikeln om ölets historia, så skulle det komma att dröja länge innan drycken kom att konsumeras i Norden.

Dock så alkoholdrycker, såsom mjödliknande drycker funnits i Norden under en lång tid. I Danmark dracks detta runt tiden för Kristi födelse har man lyckats komma fram till. Antagligen såg det likadant ut i resten i Norden, att alkohol konsumerades, men det var då inte öl i den bemärkelse vi pratar om öl idag.

Fyndet i Danmark år 1921

Året var 1921 och platsen var Jylland, Danmark. Det man hade hittar var en grav som var mycket speciell. Graven var nämligen en urholkad trädstam som hade förseglats med ett trälock. Inuti denna urholkade trädstam låg en kvinna som beräknas ha dött omkring år 1 500 f.Kr. Vid kvinnans fötter fanns en liten näverspann som man analyserade och i den fanns intorkade rester av en dryck. Efter analyser kom man fram till att drycken var gjord av vetekorn, tranbär, pors och honung. Detta var med allra största sannolikhet en alkoholhaltig dryck som smaksatts med den starkt aromatiskt doftande busken pors. Alkohol var alltså inget främmande på den tiden och antagligen såg det likadant ut i resten av Norden också. I Sverige har man kunnat spåra alkoholdrycken till vikingatiden då det var mjöd som dracks.

Öl blir standarddrycken till all sorts mat

Medeltiden är en tid som varade i närmare 1 000 år, från 400-talet till 1400-talet och under hela denna tid så dracks det stora mängder öl. Drycken serverades till allt, morgon, lunch, middag och kväll. Man har självklart undersökt varför sådana stora mängder med öl dracks och kommit fram till att en anledning var att maten som man åt var väldigt salt under denna tid. Saltad mat gör en törstig och faktum är att öl passar väldigt bra ihop med saltad mat. Man hade också inte alternativ som kaffe, te och läsk som vi har idag och dessutom gick vattnet från brunnarna oftast inte att dricka under Medeltiden. När jag säger att det dracks stora mängder så menar jag verkligen det. Under en festmiddag i Stockholms rådhus finns det bevis på att varje person drack ungefär 10 – 12 liter öl. Man har också hittat bevis på att det fanns nunnor som fick betalt i öl. En nunna från Solberga kloster fick exempelvis fjorton tunnor öl per år vilket motsvarade cirka 5 liter öl per dag.

1700-talet fram tills idag

Brännvinet blev mycket vanligt under 1700-talet vilket gjorde att allt färre nu drack öl. Detta varade i cirka 120 år innan ölet återigen tog över marknaden. Detta skedde i samband med att nya ölsorter introducerades i Norden, bland annat det bayerska ölet som vi i Sverige utvecklade till en variant som vi idag känner till som det svenska lagerölet. När nu lagerölet hade gjort entré så var det inte längre någon tvekan om vilken alkoholhaltig dryck som var den mest omtyckta i Norden. Lagerölet hade en högre alkoholhalt än det öl som dracks för flera hundra år sedan vilket medförde att varje person drack mindre mängder nu. Öl av sorten lager och pilsner är de sorters öl som dominerat den nordiska marknaden sedan andra världskriget.

1700-talet fram tills idag